Taustaa

Kansainvälisen Älä osta mitään -päivän synty voidaan jäljittää useisiin aloitteisiin, paikkoihin ja tekijöihin.

Ensimmäinen ”No Shop Day”, kuten sitä aluksi kutsuttiin, järjestettiin Vancouverissa vuonna 1992 kanadalaisen mainosmiehen Ted Daven aloitteesta. Daven idea oli järjestää kollektiivinen protesti kerskakulutuksen armottomia kutsuja vastaan, erityisesti mainosalan toimintaa kyseenalaistaen. Daven aloitetta lähti ajamaan kanadalainen Adbusters-verkosto, joka tuli kuuluisaksi etenkin suuryritysten toimintaa kritisoivista vastamainoksistaan.

Kahden vuoden kuluttua myös Euroopassa kokeiltiin kulutuskriittistä “Consumer Holiday” -projektia, jota vetivät Wolfgang Zuckermann sekä Internet-pohjainen kansalaisjärjestö The Commons. Vuoden 1994 ”Consumer Holiday” -ryhmä ei tiennyt mitään kanadalaisesta projektista, mutta tutustui siihen myöhemmin ja tarjosi tukensa Adbustersille. Vuonna 1995 myös kestävän kehityksen keskus Omslag käynnisti Älä osta mitään -päivän perinteen Hollannissa. Sittemmin yhä useammassa maassa on alettu viettää Älä osta mitään -päivää.

Älä osta mitään -päivä on ajoitettu kiitospäivän jälkeiselle perjantaille, joka Yhdysvalloissa tunnetaan nimellä ”Black Friday”. Tällöin ihmiset ovat usein sankoin joukoin ostoksilla. Ajoituksella halutaankin kritisoida joulua edeltävää ostoshysteriaa. Osassa Euroopan maita Älä osta mitään -päivää vietetään yhtä kalenteripäivää myöhemmin, lauantaina, sillä se on todettu perjantaitakin vilkkaammaksi ostospäiväksi.

Kansainvälisesti Älä osta mitään -kampanjaa organisoiva Adbusters Media Foundation on kansalaistoimintaa edistävä verkosto, johon kuuluu taiteilijoita, aktivisteja, toimittajia, opiskelijoita, kouluttajia ja yrittäjiä. Adbustersin vuosittaiset kampanjat kuten Älä osta mitään -päivä ja TV:n sulkemisviikko ovat tehneet siitä tärkeän aktivistiverkostoja luovan ryhmän.

Muutaman viime vuoden ajan Adbusters on nimennyt Älä osta mitään -päivän kampanjan uudelleen koko joulua koskevaksi Älä osta mitään -jouluksi (”Buy Nothing Christmas”), joka vuonna 2012 kulki OccupyXmas -nimellä osoittaakseen tukea kansainväliselle occupy-liikkeelle. Tämä on toiminut inspiraationa myös Älä osta mitään -päivän kampanjalle Suomessa: miksi ulottaa kulutuskritiikki vain yhteen päivään, kun sille on selvästi tarvetta koko jouluostoskauden ajan?

Luontoliiton järjestämää Älä osta mitään -päivää on vietetty Suomessa vuodesta 1993.

Lisätietoja:
Adbusters: Buy Nothing Day
Älä osta mitään -päivä Wikipediassa

Eurooppalaisia ÄOM-kampanjasivustoja:
Iso-Britannia Ruotsi Hollanti