Köp inget -dagen

Köp inget -dagen (KID) firas varje år den sista fredagen av november. Delta i dagen genom att inte shoppa, handla och konsumera på 24 h.

Temadagen ger oss ett tillfälle att kritiskt granska vår dagliga konsumtion. Vilka är våra egna behov och vilka är föreställningar och illusioner förmedlade av reklamer i vår omgivning? Finns det utrymmen i staden var man kan sitta utan att konsumera eller ens fundera på att köpa något?

Genom att inte shoppa under en dag övar vi oss att tygla våra köpimpulser, funderar över vår alldagliga konsumtion och inspireras att genomgående börja konsumera mera ekologiskt.